Reference

Děláme naši práci srdcem a rozumem. Těší nás, že si toho všímáte a doporučujete nás dalším zájemcům.

Co říkají klienti

Profesionalita, vynikající znalost a přehled v oblasti finančního poradenství, schopnost laikovi vysvětlit postup a prostředky k dosažení kýženého cíle - to jsou v kostce základní kladné atributy pana Bartoše. Pan Bartoš není můj první finanční poradce. Nicméně svojí schopností mi vysvětlit základní zákonitosti, a především SMYSL investice jako takové, mě v dobrém slova smyslu donutil odejít od konkurence. V mé práci se jednou za čas setkávám se zadáním a přáním klienta, které mi v základu smysl nedávají, takové zakázky většinou odmítám. Smysl je totiž to, co v dnešní době u mě hraje ještě větší roli než výše honoráře. Panu Bartošovi se podařilo velice lehce a efektivně přeměnit přihazování peněz na fiktivní hromádky v roli slepé ovce na efektivně cílené investování do produktů, kterým věřím, jejichž významu rozumím a které v dlouhodobém hledisku SMYSL mají. Tím smyslem je finanční nezávislost - pojem, který ve mně nastartoval motivaci investovat do kvalitně diverzifikovaných produktů jakožto nástrojů, které mě možná jednou k finanční nezávislosti dovedou. I kdyby ne, vím, že investované peníze se zhodnocují podstatně lépe, než kdyby ztrácely svoji hodnotu na spořících účtech. Profesionalita pana Bartoše v roli finančního poradce se může jevit jako samozřejmost. V jeho případě ale vždy víte, že nad všemi tabulkami a grafy Vašich financí drží ochranou ruku člověk, který to s Vámi za každé okolnosti myslí dobře. A to už tak samozřejmé rozhodně není.
Jan Smékal
S panem Bartošem spolupracujeme už nějakou dobu jako s naším rodinným finančním poradcem. Proto, když jsme po jeho doporučení společně vymýšleli naši finanční strategii, refinance naší hypotéky byla jedním z kroků k dobrému vybalancování našeho plánu. Nejsme lidi, kteří by se chtěli dopodrobna zabývat všemi aspekty, které jsou spojené se všemi nutnými kroky. Proto potřebujeme spolehlivého partnera, a to určitě pan Petr Bartoš je. Je to člověk, se kterým se dobře buduje důvěra, protože správně kombinuje vstřícný přístup a komunikaci, která je ale zároveň podložena daty a výsledky. Celý proces refinancování hypotéky byl tím pádem z našeho pohledu pouze o našem dodání správných podkladů a schůzce v bance. Zbytek komunikace, přípravy variant, smlouvy atd. byl vyřízen za nás, a to nám ušetřilo čas a energii. V dnešní době, kdy je často obtížné vyvážit práci, osobní život a jednání s úřady, je určitě dobrým řešením využít služeb a pomoci někoho spolehlivého jako je pan Petr Bartoš.
Martin Smékal
Pana Petra Bartoše znám po dobu nejméně 9 let, v podstatě od počátku jeho působení na úseku finančního poradenství. I když jsem ve finančnictví laik, (ostatně proto mám i poradce), dovolím si nejen konstatovat, ale přímo tvrdit, že na úseku finančního poradenství je pan Petr Bartoš člověk na svém místě. Opravňuje mne k tomu skutečnost, že díky jeho radám, doporučením a úkonům (a bylo jich desítky) došlo vždy ke zhodnocení mých financí. Nestalo se, aby mi odmítl konzultaci, setkání či pomoc. Kromě jeho odbornosti si vážím a oceňuji jeho přístup k lidem obecně (nikoli jen k zákazníkům), ochotu, způsob vystupování a jednání. Při použití pětistupňového systému klasifikace používaného ve vzdělávacích institucích“ hodnotím osobu pana Petra Bartoše komplexní známkou „jednička s hvězdičkou“.
Petr Vaněk
S panem Petrem Bartošem jsme s manželkou ve spolupráci již řadu let. Za tuto dobu se nám vždy věnuje s maximální péčí. Vždy nám dobře poradí a vše vysvětlí. Naposledy jsme využili jeho služeb při sjednání hypotečního úvěru u UniCredit Bank a.s. Měli jsme možnost využít služeb hypotečního poradce od realitní společnosti, nicméně jsme věděli, že je to na delší časový úsek a nedokázali jsme si představit spolupracovat s někým jiným než s p. Bartošem, který je již po těch letech jak rodinný přítel. Kdykoliv nám byl nápomocný a to opravdu ve dne, v noci. Velice si vážíme Vaši pomoci a budeme se těšit na další spolupráci.
Lukáš Ilavský s rodinou