Aktuální info: Týden 26

1.7. 2023444x

Scénář vyšších úrokových sazeb, očekávaná americká recese se nekoná

Význam měnové a regionální diverzifikace
Víkend a následující týden byly ve znamení překvapivého jednodenního státního převratu, který inicioval šéf Wagnerovy skupiny, Prigožin. Tento incident je silnou připomínkou pro každého investora, jak klíčová je strategie Ochrany bohatství v oblasti regionální a měnové diverzifikace. Ačkoliv státní převrat skončil za jeden den, je dobré připomenout, že naše portfolia nejsou omezena jen na českou korunu, ale jsou efektivně diverzifikovaná.

Nespoléhat se pouze na mediální predikce
Druhá vlna zpráv ukazovala, že americké ekonomice se v prvním pololetí roku 2023 dařilo poměrně dobře a dosud nezasáhla očekávaná recese. Toto nám jasně ukázalo, že investoři by neměli spoléhat pouze na informace získané z novin, ale měli by být připraveni na různé scénáře. Ti, kdo se rozhodli v panice prodat své akcie na začátku roku kvůli strachu z recese, dnes ztrácejí potenciální zisky. Recese může samozřejmě ještě přijít, ale jakékoli změny ve vašem portfoliu by měly být prováděny uváženě, klidně a na základě konkrétních faktů a dat, nikoliv na základě mediálního šumu.

Nezlehčovat vliv vyšších úrokových sazeb 
Rostoucí úrokové sazby a jejich dopad na ekonomiku jsou často zlehčovány argumentem, že „inflace a sazby brzy klesnou“. Tato optimistická představa, ve které by se všichni mohli opět levně půjčovat a vydělávat na jakékoli investici, je sice lákavá, ale nemusí být nezbytně realistická. Přestože tento scénář považujeme za možný, vidíme ho jako méně pravděpodobný. Vyšší úrokové sazby mohou mít mnohostranné dopady, od poklesu cen nemovitostí, přes krachy emisí dluhopisů, až po propouštění vyvolané ekonomickou situací a zhoršující se státní finance. S ohledem na možné důsledky u nás je důležité sledovat globální vývoj, včetně rostoucích obav zvyšujících se hypotečních sazeb v zahraničí.

Rizika spojená s vyššími úrokovými sazbami
S rostoucími úrokovými sazbami se zhoršuje i přístup firem k kapitálu. Firmy se snaží získat kapitál odkudkoliv je to možné, často i prostřednictvím emisí akcií nebo dluhopisů, včetně takzvaných podřízených dluhopisů. Tyto dluhopisy jsou charakteristické tím, že „v případě krachu emitenta jsou tyto dluhopisy spláceny až po splacení ostatních závazků“. Více se můžete dozvědět v odkazu.

Buďte stále v obraze

Pravidelně Vám každý týden pošleme aktuální informace o investicích, trzích, ekonomice a další zajímavosti.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s pravidly nakládání s osobními údaji.